A jelenség: minden felhasználó (nem csak a rendsergazdák), bejelentkezéskor és a rendszer használatakor rendszeresen ezt a felszólítást kapja:

Javítás:


Nyissuk meg az Azure Active Directoryban az iskola címtárának a tulajdonságlapját és kattintson legalul a "Manage Security Defaults"-ra: https://aad.portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/ActiveDirectoryMenuBlade/Properties Az Enable Security defaults-ot állítsa "No"-ra:


Kész vagyunk.


Magyar felület esetén a "Javasolt biztonsági beállítások kezelése" választandó ki a https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/ActiveDirectoryMenuBlade/Properties lapon:
Bővebb információ: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/fundamentals/concept-fundamentals-security-defaults