Így.


Telepítés:

Rendszergazdaként indíts powershell-t, majd
install-module MicrosoftTeams
install-module AzureAD

Futtatás:

Indítsd el a Windows PowerShell ISE-t, normál felhasználóval.
Másold be az alábbi utasításokat, cseréld le az xy@akarmi.hu -t annak a felhasználónak az email címére, akit hozzá akarsz adni minden csoporthoz:

$cred=Get-Credential
Connect-AzureAD -Credential $cred
Connect-MicrosoftTeams -Credential $cred
$user=Get-AzureADUser -ObjectId "xy@akarmi.hu"
[array]$groups= Get-AzureADGroup -All $true
$groups | Where-Object { $_.mailnickname -match "Section_" } | ForEach-Object { Add-TeamUser -GroupId $_.ObjectID -User $user.ObjectID -Role Owner }

Ez a megoldás minden, a School Data Sync segítségével létrehozott csoportba beteszi az illető felhasználót.